top of page
Radiator Temperatur Wheel

Radiator reparasjon

Vi tilbyr service på radiatorer, der vi gjennomgår alle enheter, diagnostiserer problemet og gir et tilbud for eventuelle nødvendige reparasjoner for å få radiatoren tilbake i drift. Videre gir vi råd om utskifting eller andre tiltak hvis det skulle være nødvendig.

 

Det er mange feil som kan påvirke en radiator, og dette fører ofte til problemer med manglende varme. Det kan også være at radiatoren gir full varme hele tiden, noe som ofte skyldes at stenge mekanismen i ventilen har hengt seg eller er ødelagt.

 

Enten det er luft i radiatoren, dårlig eller ingen sirkulasjon eller dårlig vannkvalitet i anlegget som har grodd igjen radiatoren – alt dette kan medføre at radiatoren ikke slipper inn nødvendig varmebehov, noe som kan fikses.

 

Det er også viktig å merke seg at alt kan være i riktig stand på selve radiatoren, men at det kan være stengte ventiler andre steder i bygget. Dette skjer ofte i sammenheng med pågående arbeid, feilen kan også ligge på teknisk rom hvor pumper, ventiler og andre komponenter har feil.

 

Kontakt oss, så hjelper vi deg!

bottom of page